Groendirectie.holland helpt u op professionele wijze uw bomen te beschermen. Wij bieden u de unieke combinatie van 30 jaar praktische groenkennis met inzicht in contracten en directievoering.

 

Groendirectie.holland heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van projecten waarin bomen een rol spelen. Gedurende de uitvoeringsperiode van het integrale bestek vervult onze toezichthouder, een European Tree Technician, een adviserende en controlerende rol. Hierdoor kunt u geldverslindende problemen, die op termijn mogelijk ontstaan, vroegtijdig signaleren of voorkomen.

 

Maak kennis met onze specialistische diensten op groengebied. Of vraagt u zich als rood- of grijsdeskundige af, wat een groendeskundige op uw project eigenlijk oplevert?

 

Ontmoet de vrouw die uw project groentechnisch tot een succes kan maken.

Groendirecite Holland Boomverzorging Groendirecite Holland Boombeheer

Laatste Nieuws

Waarom niet uw geweld gestaakt, o menschdom, en, onaangeraakt het boomgewas gelaten; dat gauwloos, Gods bewegen weet en volgt, terwijl ‘t, aan u besteed, zou sterven, achter straten?


Lees verder...
bomenstichting