Onze diensten

 • Het vergaren van inhoudelijke kennis vanuit verschillende aspecten van de boomverzorging en het boombeheer, ten behoeve van optimaal gebruik en beheer van bomen in de ruimste zin des woords.
 • Het uitvoeren van boomonderzoek, het verrichten van inspecties en het uitbrengen van advies.
 • Het organiseren en coördineren van boomverzorgingswerkzaamheden, rekening houdend met juridische aspecten, veiligheids- en arbotechnische eisen en sociale zaken.Actieve uitvoering: toezicht en directievoering

 • dagelijks toezicht, inclusief dossiervorming dagboek, weekrapport etc. door European TreeTechnician ETT
 • inhoud groenbestekken aanleveren op basis van uit te voeren plan
 • groenbestekken en inschrijvingen beoordelen, inclusief kwaliteitsplan, V & G plan etc.
 • kwaliteitskeuringen van bomen/beplantingen
 • schade rapportagesWerkterreinen

Inrichting en aanleg

 • herinrichtingsprojecten
 • groen in bouwprojecten
 • aanleg van parken


Beheer en onderhoud

 • inventarisatie boombestand
 • monumentale boomprojecten
 • beeldbestekkenSpecialismeSamenwerken

Indien onze eigen specialismen niet toereikend zijn voor een bepaald project, werken wij samen met ervaren deskundigen uit ons vakgebied of aanverwante disciplines.Groenddirectie Holland Toezicht