Groenddirectie Holland Analyse

Alleen stambescherming is onvoldoende

Referentieprojecten

 

2023

 • Opstellen van een bijzondere bomenlijst voor de gemeente Castricum.

 
2019

 • Meedenken over de plaatsing van tiny houses in een bosperceel in Amersfoort, waarbij zoveel mogelijk bomen behouden moeten blijven.
 • Het beoordelen van de genomineerde bijzondere bomen in de gemeente Castricum voor het actualiseren van de bijzondere bomenlijst.

 
2018

 • Divers standplaatsonderzoek in de gemeente Amersfoort bij (jonge) bomen die, ondanks (intensieve) bodemverbetering matig tot slecht groeien. Dit uitte zich onder andere in droogtestress.

 
2017

 • Het schrijven van diverse BER ’s en BEA ’s voor de gemeente Amersfoort bij herprofileringsprojecten (afkoppelen regenwater, vernieuwen wegdek, vervangen kabels/leidingen, in combinatie met straatbomen).
 • Beschermingsplan en nulmeting Burgemeester Brouwerplantsoen en Plantsoen West bij het gemeentehuis van Amersfoort.
 • Diverse rapporten om de mogelijkheid tot behoud van beeldbepalende bomen te onderzoeken bij dijkophogingen in Berkel en Rodenrijs.
 • Diverse financiële waardebepalingen van groepen vernielde gemeentebomen in Bergen.
 • VTA straatbomen gemeente Bergen.

 

2015

 • Second opinion  bomen Dijksgracht in Amsterdam, met contructieve aanwijzingen voor het behoud van een deel van bomen
 • Second opinion populierenkap gemeente Den Haag met kritische analysering van de gebruikte methode
 • VTA van alle straatbomen in  de gemeente Bergen

 

2014

 • Deskundigenrapporten voor advocatenbureau’s en rechtbanken
 • VTA straatbomen gemeente Bergen

 

2013

 • Inventarisatie particulier boombestand Rudolf Dieselbuurt in Amsterdam Onafhankelijk boomadvies namens de Bomenstichting voor groencompensatie op de Zuidas
 • Second opinion van ruim 200 bomen in Wageningen Hoog

 

2012

 • Diverse zaken voor bemiddeling in boomconflicten; daarnaast ook een aantal keren gevraagd voor deskundigenadvies bij de rechtbank
 • VTA straatbomen in een deel van de gemeente Amstelveen

 

2011

 • Boomadvies namens de Bomenstichting voor groencompensatie op de Zuidas
 • VTA van alle straatbomen in de gemeente Bergen en Amsterdam, stadsdeel West

 

2010

 • Monetaire waardebepaling en VTA bomen Sciencepark te Amsterdam, en advisering in lopende projecten
 • Boomdeskundige namens de Bomenstichting bij de Zuidas in Amsterdam
 • Onderzoek en advisering monumentale bomen op de Hoflaan en rond de ruïnekerk te Bergen (N.H.)
 • Onderzoek naar bloedingsziekte op de paardenkastanjes in de gehele gemeente Bergen (N.H.)

 

2009

 • VTA straatbomen gemeente Langbroek
 • Advies, onderzoek, onderhoud (monumentale) bomen van  woningcoöperatie in Amsterdam Oud Zuid
 • Leeftijdsbepaling van bomen voor diverse rechtszaken aan de hand van jaarringonderzoek

 

2008

 

2007

 • Adviseur inzake behoud bomen Rembrandtpark, Amsterdam

 

2005/06

 

2004

 

2003/04

 • Boomtechnisch advies en getuige-deskundige bij renovatie Martin Luther Kingpark, Amsterdam
 • Onderzoek monumentale moerbei Hotelschool ROC te Amsterdam. Randvoorwaarden opstellen, toezicht heien steunpalen boomstut.

2002

 • Onderzoek Anne Frankboom, Amsterdam
 • Opstellen Beheerplan Westelijke Schinkeloever,Amsterdam
 • Opstellen Beheerplan Begraafplaats Huis te Vraag, Amsterdam

 

1999

 • Advisering behoud ca. 1000 platanen aan de Leien te Antwerpen

 

1995

 

1994 – 2003

 

1992/94

 

1992

 • Spaarndammerplantsoen Amsterdam

 

Proef bodemverbetering met zowel bodeminjectiemachine als bomenzand in stadsdeel De Baarsjes (2004, 2006). Laatste controle in 2012.