Beschermingsplan en nulmeting Burgemeester Brouwerplantsoen en Plantsoen West bij het gemeentehuis van Amersfoort

 

Voor de (deels monumentale) bomen in het Burgemeester Brouwerplantsoen en Plantsoen West, waar het festival Lepeltje Lepeltje zou plaatsvinden, is een beschermingsplan gemaakt. Hiervoor is eerst een nulmeting gedaan, waarbij de bomen visueel beoordeeld zijn en de bodem onderzocht middels bodemprofielen, grondboringen en veel metingen van de mate van verdichting van de bodem. Hieruit blijkt dat de bodem in zijn algemeenheid weinig voedingsrijk is en vrij zwaar verdicht. Specifiek voor het Festival Lepeltje Lepeltje 2017 zijn beschermende randvoorwaarden opgesteld voor de bomen. Geconcludeerd kan worden dat het park niet geschikt is als festivalterrein omdat over vrijwel de gehele oppervlakte bomen aanwezig zijn die met hun kronen nauwelijks open ruimtes vrij laten.

 

Het gebruik van het plantsoen als festivalterrein combineert twee tegenstrijdige functies: een park waar bomen de mogelijkheid hebben om groot te worden en zich kunnen etaleren, en een evenementenruimte. Om hierbij de levensvatbaarheid van het park te behouden zullen verregaande beschermende maatregelen getroffen moeten worden, met name binnen de kroonprojecties van bomen.