Onderzoek beschadiging beworteling particuliere wilg bij drainagewerkzaamheden.

Boomonderzoek en –beschermingsadvies bij

gescheiden riolerings- en regenwaterstelsel in Bergen N.H.

 

De gemeente Bergen (N.H.) was al bezig met de voorbereidingen voor het aanleggen van een gescheiden riolerings- en regenwaterstelsel, en een betere algehele drooglegging van een aantal wijken in Bergen. Een technische bureau had de opdracht gekregen een ideaalprofiel te maken voor de afwatering, zonder in eerste instantie rekening te houden met de bomen. Daarna zijn alle bomen die vermoedelijk in de problemen zouden komen, in kaart gebracht. Onze opdracht was om van al deze bomen de kwaliteit te bekijken, en naar mogelijke oplossingen te zoeken voor de knelpunten. Hierbij was de vraag in hoeverre het sparen van een boom ook realistisch is gezien de kwaliteit van de boom en (het doel van) de huidige plannen, namelijk een betere ontwatering van de bodem.