Interim boomdeskundige voor stadsdeel De Baarsjes, Amsterdam

 

Daar stadsdeel de Baarsje moeite had een vacature te vervullen voor een groendeskundige ambtenaar die ook kennis van bomen had, ben ik als freelance interim aangesteld. Mijn naam was bekend van de vele jaren dat door mij een second opinion was gegeven voor bomen die jaarlijks (door een ander bedrijf) werden afgekeurd (vanaf 1995). Hierdoor kon het stadsdeel beter onderbouwd een kapvergunning opstellen, en de (straat)bomen die met een niet al te grote ingreep nog minimaal vijf jaar te handhaven waren, laten behandelen. Mijn opdracht was om achterstanden in de kapaanvragen weg te werken, een deel van de stadsdeelbomen te beoordelen, bodemverbeteringsprojecten te zoeken, de jaarlijkse inboetlijst samen te stellen etc.. Uitgevoerde snoeiwerkzaamheden zijn gecontroleerd, de aanleg van fietspaden en nieuwe rioleringen langs boombeplantingen begeleid (zonodig omgeleid), verplantingsonderzoeken gedaan, beheerplannen opgesteld voor straatbeplantingen (bv. fasegewijs vervangen van een populierenbeplanting). Kortom: vliegende keep op alle terreinen van de boomverzorging in het stadsdeel.