Standplaatsonderzoek

Boom- en standplaats onderzoek gemeente Edam-Volendam

 

In de gemeente Edam-Voldendam staan langs het Groenland en het Nieuwe Vaartje, aan de rand van een grasberm, een aantal bomen van sterk wisselende kwaliteit. Daar het volledig vervangen van de huidige beplanting voor de buurt geen optie was, is op verzoek van de gemeente onderzoek gedaan naar de mogelijkheid de slechtste bomen in te boeten en de standplaats van de te handhaven en nieuw aan te planten bomen te verbeteren. Ook vragen betreffende de geschiktheid van de huidige boomsoort op deze locatie moesten worden beantwoord. Bij het onderzoeken van de bodem zijn bodemprofielen gegraven en grondboringen gedaan om de bodemopbouw, beworteling en kwaliteit van de beworteling te beoordelen. Om de voedingstoestand en de biologische activiteit van de berm te bepalen is een grondmonster genomen, dat in een laboratorium is geanalyseerd. Daarnaast is getracht de historie van de groeiplaats, en met name van de grasberm en haar beschoeiing, te achterhalen.