Doorsnede van een verwijderde, door tonderzwam aangetaste plataan.

Groot Onderhoud Sarphatipark te Amsterdam


Na een langdurige onenigheid van het stadsdeel met de bewoners betreffende de renovatie van het Sarphatipark, heeft toenmalig stadsdeel de Pijp mij aangewezen als boomdeskundige om de verbetering van het park te begeleiden. Samen met een groencollega, ambtenaren en bewoners is een groot onderhoudsplan opgesteld, inclusief een bestek en beplantingslijsten. Voor het eerst in de geschiedenis van de parkenrenovatie van Amsterdam werden, op mijn aandringen, de grondwerkzaamheden in dit park op veenachtige bodem zomers onder droge omstandigheden uitgevoerd, met kleine graafmachines op rupsbanden en vrijwel permanent toezicht. De bomen van het park zijn door ons bedrijf gesnoeid. Daarnaast waren er gedurende de gehele groot onderhoudsperiode tweewekelijks directievergaderingen met projectleider, rood- en groendeskundigen en bewoners. Verder is het beheer van het park veilig gesteld door het schrijven van een beheerplan door ons bedrijf met achterin een fool-proof jaarschema waarin de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden staan aangegeven. Naderhand zijn de attentiebomen door ons jaarlijks gecontroleerd en waar nodig is met passende maatregelen ingegrepen.