L A A T  W O R D E N

 

Waarom niet uw geweld gestaakt,
o menschdom, en, onaangeraakt
het boomgewas gelaten;
dat gauwloos, Gods bewegen weet
en volgt, terwijl ‘t, aan u besteed,
zou sterven, achter straten?Gekort, gekapt, gekandelaard,
van jongs, zoo zaan er zap in vaart;
gedwongen, dwaasgenepen,
en kan ‘t, alzoo ‘t te groeien poogt,
niet groeien; en ‘t moet, uitgedroogd,
zijn lamme lenden slepen.Laat vrij den boom zijn’ wegen gaan;
ten gronde uit, in den hemel slaan;
zijn’ takken henenstrekken;
zijn’ blâren, onder ‘t zonnelicht
ontloken, laat ze, onafgericht,
hem lijf en leden dekken.

 

Laat op-, dat op-, laat neêr-, dat neêr
wilt wassen, wassen: heen en weêr
geslingerd door de vlagen;
gekitteld door de zonne, zal
het, onbesneden, schoonst van al
zijn eigen schoonheid dragen.

 

Fragment uit: Guido Gezelle (1897), Rijmsnoer : ‘Laat worden’.
 


 

KNALLER OF KNEUSJE (DEEL 5)

 

Het effect van bodeminjectiemachines op de bodemstructuur volgens recente wetenschappelijke onderzoeken
Uit wetenschappelijke publicaties blijkt dat de bodemstructuur niet wezenlijk te verbeteren is met een bodeminjectiemachine. Het gebruik hiervan kan voor korte tijd effectief zijn, maar succes hangt ook af van het bodemtype, de huidige bodemvochtigheid en de mate van voorverdichting. De injectiemachine is wel bruikbaar wanneer een ondoordringbare laag moet worden doorboord zodat bijvoorbeeld het grondwater kan worden bereikt. Het injecteren van een (noodzakelijkerwijs) beperkte hoeveelheid substraat biedt ook geen noemenswaardige structurele oplossing voor een meer humusrijke, vochthoudende en levende bodem.

 

Ze zijn nog steeds in opmars en er worden soms regelrechte ‘wonderen’ aan toegeschreven: de bodeminjectiemachines. Maar serieuze onafhankelijke onderzoeken naar de werkelijke effecten in de bodem zijn nauwelijks gedaan, mede dankzij bezuinigingen op de wetenschap. Gegevens hierover zijn dus lastig te vinden. In de afgelopen twintig jaar zijn met name in het buitenland her en der wel een aantal, soms meerjarige onderzoeken uitgevoerd. In het artikel van mijn hand: ‘Knaller of kneusje’ deel 5, in het vakblad van de boomverzorging Bomen (januari t/m maart 2024) wordt getracht aan de hand hiervan een actueel beeld te krijgen van het wetenschappelijk gemeten effect van bodeminjecties op boom en bodem.

 

Bekijk het volledige artikel hier