Groendirectie.holland heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van projecten waarin bomen een rol spelen. Gedurende de uitvoeringsperiode van het integrale bestek vervult onzetoezicht- houder, een European Tree Technician, een adviserende en controlerende rol. Hierdoorkunt u geldverslindende problemen, die op termijn kunnen ontstaan, vroegtijdig signaleren of voorkomen.